0%
314

Start the Best Preparation


Sociology Test - 1 ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ

1 / 30

1. ಸಮಾಶಾಸ್ತ್ರ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು

2 / 30

2. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದವರು

3 / 30

3. ನೌಕರಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಕುರಿತು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು

4 / 30

4. 1920 ರಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕಮಲ ಮತ್ತು ವಿಮಲೆಯ ಕುರಿತು – ಮಿಡ್ನಾಪುರ್ ಇರುವ ರಾಜ್ಯ

5 / 30

5. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು

6 / 30

6. ಹೆಗೆಲನ್ ಇವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರು

7 / 30

7. ದಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಕೃತಿಯ ಕರ್ತೃ

8 / 30

8. ಆಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟೆ ಜನಿಸಿದ್ದು

9 / 30

9. ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಭಾಷೆಯ _____ & ಭಾಷೆಯ ______ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.

10 / 30

10. ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಅಧ್ಯಯನವೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದವರು

11 / 30

11. ಎಮಿಲಿ ಡರ್ಕಿಮ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೇಶದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ

12 / 30

12. ಸೋಶಿಯಸ್ ಎಂದರೆ

13 / 30

13. ದಿ ಡಿವಿಜನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತೃ

14 / 30

14. ಮಾನವನು ಸಂಘಜೀವಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

15 / 30

15. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದ್ದು

16 / 30

16. ಮಾನವತಾ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತೃ

17 / 30

17. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದೇಶದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ

18 / 30

18. ಆಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟೆ Positive philosophy ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು

19 / 30

19. ಅಗಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ಟೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕ

20 / 30

20. ಸೂಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೃತಿಯ ರಚನೆ

21 / 30

21. ದಿ ಸಿಟಿ ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತೃ

22 / 30

22. ಸಮಾಜವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆದವರು

23 / 30

23. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಿತಾಮಹ

24 / 30

24. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು

25 / 30

25. ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜವಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ರೂಪದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ – ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

26 / 30

26. ಸಂಘರ್ಷ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಪ್ರವರ್ತಕ

27 / 30

27. ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ದೇಶದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ

28 / 30

28. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ

29 / 30

29. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಇವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

30 / 30

30. ಸಮಾಜದ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು

Your score is

0%

Shopping Cart