0%
113

Start the Best Preparation


Science Test - 2 ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು

1 / 30

1. ಹ್ರಸ್ವಮಂಡಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರವಾಹವು.

2 / 30

2. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿವ ಸಾಧನವೆ_______ .

3 / 30

3. ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು?

4 / 30

4. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂತೀಯ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:

5 / 30

5. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೇಖಾಚಿತ್ರವು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸರಿಯಾದ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ?

6 / 30

6. ಪ್ರಚೋದಿತ ಇ.ಎಂ.ಎಫ್. (Electromotive Force- ವಿದ್ಯುತ್‌ಕಾಂತ ಶಕ್ತಿ)ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. -

7 / 30

7. ಮೋಟರ್ ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ನ ಎಡಗೈ ನಿಯಮವನ್ನು ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ?

8 / 30

8. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪಾಂತರವು ಹೀಗಿದೆ_____.

9 / 30

9. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಗಿಸುವ ತಂತಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೌಲ್ಯವು ಇದಾಗಿದೆ

10 / 30

10. ಲೋಹದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ಥಿರ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕು ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ –

 

11 / 30

11. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

12 / 30

12. ಉದ್ದವಾದ ನೇರವಾದ ಸೊಲೀನಾಯ್ಡ್ ಒಯ್ಯುವ ಪ್ರವಾಹದೊಳಗಿನ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ:

13 / 30

13. ಉಕ್ಕಿನ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಂತಗಳು ................. ಮೃದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾಂತಗಳಿಗಿಂತ

14 / 30

14. ಸಮರ್ಥನೆ (A): ಮೋಟಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುರುಳಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಿದೆ. ಕಾರಣ (R): ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

15 / 30

15. ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಾಯಿಲ್ ನ ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ NS ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂತವನ್ನು ಕಾಯಿಲ್ ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಚೋದಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಇದಾಗಿದೆ:

 

16 / 30

16. ನಾಲ್ಕು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ- I. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಅನಂತ ಉದ್ದದ ತಂತಿ II. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಆಯತಾಕಾರದ ಲೂಪ್ III. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸೀಮಿತ ಉದ್ದದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ IV. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಲೂಪ್. ಮೇಲಿನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ?

17 / 30

17. ಜನರೇಟರ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು AC ಆಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ.

18 / 30

18. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕಾಯಿಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ:

19 / 30

19. ಒಂದು ಕಾಂತವನ್ನು ಕಾಯಿಲ್ (i) ತ್ವರಿತವಾಗಿ(quickly) (ii) ನಿಧಾನವಾಗಿ(slowely) ಚಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಪ್ರಚೋದಿತ e.m.f._____̤

20 / 30

20. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ನ ಯಾವ ಘಟಕವು ತಿರುಗುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ?

21 / 30

21. ನೇರ ವಾಹಕವು ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವಾಗ?

22 / 30

22. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಕಂಪಾಸ್‌ನ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ:

23 / 30

23. ತಂತಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕಿನ ನಡುವಿನ ಕೋನವು ______-ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್-ಸಾಗಿಸುವ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಬಲವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

24 / 30

24. ಶಾಶ್ವತ ಕಾಂತಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೀಪರ್‌ಗಳಾಗಿ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

25 / 30

25. ನೆರೆಹೊರೆಯ ಹುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಗಿಸುವ ತಂತಿಯು ________ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತದೆ.

26 / 30

26. ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತದ ತಿರುಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಸ್ತು:

27 / 30

27. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಹೀಗೆನ್ನುವರು.

28 / 30

28. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹಕದಿಂದಾಗಿ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ?

29 / 30

29. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಂತಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ಮುಖವು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಂತಿಯ ಈ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು ______ಇದಾಗಿದೆ:

30 / 30

30. ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡುವಿನ ಕೋನವು ______ ಇರುವಾಗ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ವಿದ್ಯುತ್-ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹಕವು ಅನುಭವಿಸುವ ಬಲವು ಅತಿದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ:

Your score is

0%

Shopping Cart