ಸೂಚನೆ:

ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೆಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು  ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು,  ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಮಿಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ  ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ Mock Testನ  PDF ಗಳನ್ನು  ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು,  ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು PDF Download  ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Shopping Cart