0%

Start the Best Preparation


Maths Test - 2 ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ದತಿ

1 / 30

1. Question:

2 / 30

2. Question:

3 / 30

3. Question:

4 / 30

4. Question:

5 / 30

5. Question:

6 / 30

6. $$\left(\frac{-5}{-6}\right)$$  ಇದರ ಗುಣಾಕಾರ ವಿಲೋಮ

7 / 30

7. $$6^4\times\ 8^6\times\ {10}^8{\times12}^{10}\ $$ ಈ ಗುಣಲಬ್ದ ದಲ್ಲಿರುವ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

8 / 30

8. ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 5/6 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಸುಲಭ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು

9 / 30

9. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇಷ 5 ಮತ್ತು 8ನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮತ್ತು 70 ಮತ್ತು 125 ಭಾಗಿಸುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

10 / 30

10. ನಾಲ್ಕಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದ 547a ಇದು ಮೂರರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗ ಆದರೆ a ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ

11 / 30

11. 653xy ಇದು 90 ರಿಂದ ಭಾಗವಾದರೆ (x+y)

12 / 30

12. $$\sqrt3$$ ದಶಮಾಂಶ ರೂಪ

13 / 30

13. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ

14 / 30

14. $$\pi$$ಇದೊಂದು

15 / 30

15. ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 88 ರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗಿಸಬಹುದು

16 / 30

16. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು

17 / 30

17. 40ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟು

18 / 30

18. ಅಂಕೆಗಳ 51y3 ಅನ್ನು 9 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬಹುದಾದ y ನ ಮೌಲ್ಯ

19 / 30

19. ಎರಡು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು 24. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮೊತ್ತವು

20 / 30

20. (-3) ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ (-8) ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

21 / 30

21. 2010 ರಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸಂಖ್ಯೆ 30.3 ದಶಲಕ್ಷ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ

22 / 30

22. 2x-13, 2x-11, 22-9, 2x-7 ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿದೆ

23 / 30

23. (15201 ರಲ್ಲಿ 5 ರ ಸ್ಥಾನದ ಮೌಲ್ಯ) + ( 6 ಸ್ಥಾನ ಮೌಲ್ಯ 2659 ರಲ್ಲಿ)= 7 x ------ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ?

24 / 30

24. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು a ಮತ್ತು b ನಡುವೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ?

 

25 / 30

25. 1 ರಿಂದ 1000 ರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು 7 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬಹುದು

26 / 30

26. 1 ರಿಂದ 100 ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜೋಡಿ ಅವಳಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳಿವೆ.

27 / 30

27. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಜವಲ್ಲ

28 / 30

28. ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ $$\ \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{7}}\ +(-\frac{\mathbf{7}}{\mathbf{8}})=\ -\frac{\mathbf{25}}{\mathbf{56}}$$

29 / 30

29. 0.22… ಬಿನ್ನರಾಶಿಯ ರೂಪ

30 / 30

30. ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ?

Your score is

0%

Pos.NameScorePointsDuration
1SwethaG100 %30 / 302 minutes 37 seconds
2bakshi100 %30 / 307 minutes 21 seconds
3Basamma meti93 %28 / 303 minutes 3 seconds
4Sangeeta87 %26 / 307 minutes 20 seconds
5Netravati savanur80 %24 / 304 minutes 29 seconds
6Vidya@12363 %19 / 3030 minutes
7akshata57 %17 / 303 minutes 44 seconds
8Jyoti channaopagouda57 %17 / 3029 minutes 8 seconds
9Syeda Rabiya57 %17 / 3029 minutes 29 seconds
10Suma B M57 %17 / 3030 minutes
11Akshu50 %15 / 3026 minutes 4 seconds
12Gangesh47 %14 / 3010 minutes 16 seconds
13Shivakumara M47 %14 / 3011 minutes 50 seconds
14Megha43 %13 / 3014 minutes 51 seconds
15Bhagyashree3040 %12 / 305 minutes 25 seconds
16DKashi40 %12 / 3017 minutes 27 seconds
17Pooja H S37 %11 / 306 minutes 3 seconds
18Siddu37 %11 / 306 minutes 33 seconds
19Vishnu Biradar37 %11 / 309 minutes 17 seconds
20Yashodha koti33 %10 / 3012 minutes 52 seconds
21Shailaja33 %10 / 3012 minutes 53 seconds
22Saju30 %9 / 305 minutes 47 seconds
23Kasturigodi30 %9 / 308 minutes 58 seconds
24Sunil27 %8 / 305 minutes 2 seconds
25Rekhak23 %7 / 305 minutes 29 seconds
26Muttugouda23 %7 / 3017 minutes 10 seconds
27Swati20 %6 / 306 minutes 17 seconds
28Amaresh20 %6 / 306 minutes 17 seconds
29Vinutapm20 %6 / 3012 minutes 4 seconds
30Bhagyashree s b17 %5 / 308 minutes 7 seconds
31Yaligar3 %1 / 303 minutes 7 seconds
32Shahin0 %0 / 3048 seconds
33Sahana gonda0 %0 / 3049 seconds
34Guru0 %0 / 2557 seconds
Shopping Cart