0%

Start the Best Preparation


KTET 2020 CDP PYP

1 / 27

1. ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

2 / 27

2. ಜೆರೋಮ್‌ ಬ್ರೂನರ್‌ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

3 / 27

3. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಗುಂಪು ಬಹುವಿಧ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ವಿಧಗಳಾಗಿವೆ?

4 / 27

4. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗಬಹುದಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲಾ ಆಗುವಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಂತಸ್ಸತ್ವವನ್ನು ಮನಗಾಣುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ

5 / 27

5. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಮಾರ್ಪಾಟಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

6 / 27

6. ಮಗುವಿನ ವಿಕಸನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ `ವಿಕಸನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆʼ

7 / 27

7. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತನಕ್ಕುಗುಣವಾಗಿ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ.

8 / 27

8. ಟೊರೆನ್ಸರವರ ಪ್ರಕಾರ ಸೃಜನಶೀಲ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುವ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು

9 / 27

9. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ- ನಿಗಮನ ಆಲೋಚನೆ ವಿಕಸನಗೋಳ್ಳುವ ಅವಧಿ

10 / 27

10. ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ರಪಟಿಸಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ರೂಪವನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

11 / 27

11. ರಚನಾತ್ಮಕ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೂತನ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಂರಚನೆಗಳು ಆವೀರ್ಭವಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಗುವ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪರಿಣಾಮ

12 / 27

12. ಆಟಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇವರಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.

13 / 27

13. ಈ ನೈತಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ನೈತಿಕ ತೀರ್ಪು ಇತರರ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ

14 / 27

14. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಬಲಗಳು ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು

15 / 27

15. ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಗಳಿಕೆಯ ಮಾದರಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಾಗಿದೆ.

16 / 27

16. ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೊದಲು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ, ನಂತರ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವರು. ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿಧಾನ

17 / 27

17. ಕೋಹ್ಲಬರ್ಗ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೈತಿಕ ವಿಕಸನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು

18 / 27

18. ಅದುವಿಟ್ಟ ಭಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು

19 / 27

19. `ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜʼ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನ್‌ ಡ್ಯುಯಿರವರು ಈ ಅಂಶದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

20 / 27

20. ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

21 / 27

21. ಕಾಲಾವಧಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಅಂಶದ ಸ್ವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು

22 / 27

22. IOWA ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಫ್‌ ಅಮೇರಿಕನ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್ಲ್‌ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ?

23 / 27

23. “ಕಲಿಕೆ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆತಂಕ- ಇಳಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ” ಕಲಿಕೆಯ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನುನೀಡಿದವರು

24 / 27

24. ಮಕ್ಕಳ ವಿಕಸನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಚಿಹ್ನಾಧಾರಿತ ನಡವಳಿಕೆ

25 / 27

25. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ʼಓದುವಿಕೆಯ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

26 / 27

26. ವೈಗೋಸ್ಕಿಯ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಕಸನವು ಈ ಅಂಶದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

27 / 27

27. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವು ಸೃಷ್ಟೀಕರಿಸಿರುವ ʼಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಸಿದ್ಧಾಂತವುʼ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Your score is

0%

Pos.NameScorePointsDuration
1VITTHAL100 %27 / 271 minutes 21 seconds
2Basamma meti100 %27 / 272 minutes 4 seconds
3Meenaxi100 %27 / 272 minutes 11 seconds
4Nandumohan96 %26 / 273 minutes
5Uma96 %26 / 274 minutes 13 seconds
6Devi93 %25 / 272 minutes 9 seconds
7Shirin banu93 %25 / 272 minutes 56 seconds
8Vinutapm93 %25 / 273 minutes 40 seconds
9Priyanka85 %23 / 277 minutes 51 seconds
10Asha S81 %22 / 273 minutes 32 seconds
11Kasturigodi78 %21 / 272 minutes 58 seconds
12Rathod78 %21 / 275 minutes 4 seconds
13SOMALI78 %21 / 2712 minutes 2 seconds
14prabhajmunavallimuna74 %20 / 275 minutes 18 seconds
15Sangeeta74 %20 / 277 minutes 35 seconds
16soumya.samprati74 %20 / 2710 minutes 13 seconds
17Lakshmibai67 %18 / 277 minutes 9 seconds
18W geeta63 %17 / 276 minutes 57 seconds
19Swetha59 %16 / 277 minutes 32 seconds
20Yashodha koti59 %16 / 278 minutes 42 seconds
21Ramya56 %15 / 2710 minutes 7 seconds
22Anupama56 %15 / 2710 minutes 17 seconds
23Sarala52 %14 / 2714 minutes 8 seconds
24Jaya52 %14 / 2715 minutes 52 seconds
25Santu48 %13 / 2719 minutes 52 seconds
26akshata44 %12 / 2710 minutes 34 seconds
27Neel41 %11 / 276 minutes 59 seconds
28Nagaratna41 %11 / 277 minutes 17 seconds
29sav41 %11 / 2716 minutes 32 seconds
30Sandeshav37 %10 / 274 minutes 11 seconds
31Amaresh37 %10 / 275 minutes 29 seconds
32Devendrappa37 %10 / 276 minutes 6 seconds
33Shivu peere33 %9 / 272 minutes 33 seconds
34Sharanamma33 %9 / 277 minutes 3 seconds
35Prasanna33 %9 / 2712 minutes 13 seconds
36Shabeen Taj30 %8 / 276 minutes 36 seconds
37Yallappa chikanalli30 %8 / 2715 minutes 22 seconds
38Maheshe26 %7 / 277 minutes 28 seconds
39Sujata0 %0 / 2738 seconds
Shopping Cart