0%

Start the Best Preparation


Kannada Test - 16 ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು

1 / 30

1. ಖುಷ್ಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಪದ

2 / 30

2. ತಿರೆ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ

3 / 30

3. ಉದಕ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ

4 / 30

4. ‘ವೃದ್ಧ’ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವಿದು

5 / 30

5. ಸೊಲಪು ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ

6 / 30

6. ʼಜರʼ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಪದ

7 / 30

7. ಕಲಿ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ

8 / 30

8. ತಥ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಪದ

9 / 30

9. ಕುಂದು ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವಿದು

10 / 30

10. ಅಂತಿಕ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ

11 / 30

11. ʼತೋಷಣʼ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಪದ

12 / 30

12. ʼಸುಜ್ಞಾನಿʼ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಪದ

13 / 30

13. ಮುಂಚು ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ

14 / 30

14. ಊರ್ಧ್ವಗತಿ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವಿದು

15 / 30

15. ಭೂಯಿಷ್ಟ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ

16 / 30

16. ಹೊಮ್ಮು ವಿರುದ್ಧ ಪದ

17 / 30

17. ಶಮನ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಪದ

18 / 30

18. ಕೃತಜ್ಞ ವಿರುದ್ಧ ಪದ

19 / 30

19. ಪರ್ಣ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ

20 / 30

20. ಕುವಿದ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ

21 / 30

21. ತಣ್ಗದಿರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ

22 / 30

22. ʼಉಕ್ತʼ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ

23 / 30

23. ಶ್ಯಾಮ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವಿದು

24 / 30

24. ಕುಲವೃದ್ಧಿ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವಿದು

25 / 30

25. ಕರ್ಷಣ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದವಿದು

26 / 30

26. ಇಂಗು ವಿರುದ್ಧ ಪದ

27 / 30

27. ವಿಧವೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ

28 / 30

28. ಅಭಿಜ್ಞ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಪದ

29 / 30

29. ಸಜ್ಜನ ವಿರುದ್ಧ ಪದ

30 / 30

30. ಇಂಬೆಳಕು ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ

Your score is

0%

Pos.NameScorePointsDuration
1Nandini100 %30 / 301 minutes 50 seconds
2Umadevi100 %30 / 301 minutes 55 seconds
3RenukaS100 %30 / 302 minutes 18 seconds
4Vinutapm97 %29 / 303 minutes 8 seconds
5Varalakshmi H G97 %29 / 306 minutes 16 seconds
6Deepa93 %28 / 303 minutes 3 seconds
7Nandumohan90 %27 / 302 minutes 4 seconds
8Anupama90 %27 / 302 minutes 19 seconds
9Basamma meti90 %27 / 302 minutes 20 seconds
10Sangeeta90 %27 / 302 minutes 27 seconds
11Prateek90 %27 / 302 minutes 55 seconds
12Gireesha KR90 %27 / 303 minutes 9 seconds
13prabhajmunavallimuna87 %26 / 302 minutes 19 seconds
14Rubiya87 %26 / 302 minutes 48 seconds
15Sharada83 %25 / 302 minutes 14 seconds
16Devendrappa73 %22 / 302 minutes 39 seconds
17Anjali73 %22 / 303 minutes 11 seconds
18sarojam70 %21 / 302 minutes 50 seconds
19Gangesh70 %21 / 303 minutes 24 seconds
20Geeta170 %21 / 304 minutes 47 seconds
21akshata63 %19 / 302 minutes 12 seconds
22Shirin banu63 %19 / 302 minutes 46 seconds
23Bhut60 %18 / 304 minutes 15 seconds
24Kasturigodi60 %18 / 304 minutes 53 seconds
25JAISHEELAREDDY53 %16 / 308 minutes 13 seconds
26Chandra50 %15 / 303 minutes 18 seconds
27Dheeru50 %15 / 3012 minutes 54 seconds
28Radha radha47 %14 / 304 minutes 13 seconds
29Appuvenky47 %14 / 304 minutes 43 seconds
30devu.devu47 %14 / 305 minutes 12 seconds
31Asha47 %14 / 306 minutes 47 seconds
32Sukanya43 %13 / 303 minutes 30 seconds
33Margappa43 %13 / 303 minutes 58 seconds
34SHIVA KUMAR43 %13 / 304 minutes 9 seconds
35Uma43 %13 / 304 minutes 26 seconds
36Nirmala43 %13 / 304 minutes 32 seconds
37Siddu43 %13 / 305 minutes 20 seconds
38REKHA43 %13 / 305 minutes 31 seconds
39Devi43 %13 / 308 minutes 42 seconds
40Amaresh40 %12 / 302 minutes 47 seconds
41Sharanamma40 %12 / 306 minutes 24 seconds
42Advika40 %12 / 3010 minutes 45 seconds
43Saju40 %12 / 3017 minutes 35 seconds
44LakshmiT37 %11 / 303 minutes 16 seconds
45Bahubali B Babannava37 %11 / 305 minutes 9 seconds
46K.Sunitha37 %11 / 305 minutes 39 seconds
47channamma c.channamma c37 %11 / 307 minutes 8 seconds
48revnesh7@gmail.com37 %11 / 308 minutes 53 seconds
49Ratna33 %10 / 303 minutes 27 seconds
50Prema33 %10 / 303 minutes 50 seconds
Shopping Cart