0%

Start the Best Preparation


Kannada Pedagogy Test - 9 ಭಾಷಾಂತರ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ

1 / 30

1. ಧ್ವನಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ರೀತಿ, ಧ್ವನಿಗಳ ಗುಣ ಧರ್ಮ, ವರ್ಗಿಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು

2 / 30

2. ಅನುವಾದಕನಿಗೆ ಅನುವಾದದ ಗುಣ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕುರಿತು ಸರಿಹೊಂದದ ಅಂಶ

3 / 30

3. ಕಾಲ, ದೇಶ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೂಲ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು

4 / 30

4. ತರಗತಿಯ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಎನ್ನುವುದು

5 / 30

5. ಕಥೆ ಕವನ ವಾಗಬಹುದು, ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕವಾಗಬಹುದು, ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗುವುದು ಇದು ಈ ಭಾಷಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ

6 / 30

6. ಮಕ್ಕಳು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

7 / 30

7. ಅನುವಾದಕಾರನು ಮೂಲ ಕೃತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ

8 / 30

8. ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಮಾತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಅಂಗಗಳನ್ನು

9 / 30

9. ಅನುವಾದವೆಂದರೆ

10 / 30

10. ಮೂಲ ಕೃತಿಯ ಭಾವ, ರೂಪ, ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮೈದಾಳಿದು ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ಈತತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ

11 / 30

11. ಧನ್ಯಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಒಂದುವುದಿಲ್ಲ

12 / 30

12. ಪೋಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮ ಭಾಷಾಂತರದ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ

13 / 30

13. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಭಾಷಾಂತರದ ಪ್ರಯೋಜನವಲ್ಲ

14 / 30

14. ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಂದರೇ..

15 / 30

15. ಭಾಷಣವೆಂದರೆ…

16 / 30

16. ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡದಿರುವುದು

17 / 30

17. ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಾಗ (ತಪ್ಪಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ

18 / 30

18. ವಿಶ್ವದ ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಜಪಾನ್, ಜರ್ಮನಿ, ರಷ್ಯಾ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರಣ

19 / 30

19. ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ

20 / 30

20. ದುರ್ಗಸಿಂಹನ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕೃತಿಯು ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ

21 / 30

21. ವೈವಿಧ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಯಾದೃಚಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ……

22 / 30

22. ಪುಟಾಣಿ ಭಾಷಣಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವು

23 / 30

23. ಒಂದು ಭಾಷೆ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ

24 / 30

24. ಮೂಲಭಾಸತತ್ವವೆಂದರೆ

25 / 30

25. ಉತ್ತಮ ಭಾಷಾಂತರ ಹೀಗಿರುವುದು ಸೂಕ್ತ

26 / 30

26. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಅನುವಾದದ ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲ

27 / 30

27. “ಅನುವಾದವು ಕೀಳು ಕೆಲಸವಲ್ಲ; ಅದು ನಿರರ್ಥಕ ಕೆಲಸವೂ ಅಲ್ಲ. ಅನುವಾದವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ, ಅವಶ್ಯಕ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಅನುವಾದದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದವರು

28 / 30

28. Translation ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಪದ ಅಥವಾ ಪದಗಳೆಂದರೆ

29 / 30

29. Robert browing ಕವಿಯ “the pied Piper of Hamelin “ಕವನವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಕಿಂದರಿಗೋಗಿ ಎಂದು

30 / 30

30. ಅನುವಾದ ಕೃತಿಯು

Your score is

0%

Pos.NameScorePointsDuration
1Umadevi97 %29 / 303 minutes 21 seconds
2Siddu83 %25 / 3010 minutes 6 seconds
3Basamma meti80 %24 / 308 minutes 26 seconds
4prabhajmunavallimuna77 %23 / 303 minutes 47 seconds
5Sukanya77 %23 / 305 minutes 47 seconds
6Gangambika77 %23 / 3011 minutes 4 seconds
7BIBIJAN77 %23 / 3012 minutes 49 seconds
8JAISHEELAREDDY77 %23 / 3016 minutes 1 seconds
9Bhutalisiddukodachi@77 %23 / 3020 minutes 29 seconds
10ambresh73 %22 / 3012 minutes 55 seconds
11Manjunath73 %22 / 3015 minutes 52 seconds
12W geeta70 %21 / 308 minutes 44 seconds
13Prema70 %21 / 308 minutes 55 seconds
14Radha radha70 %21 / 3010 minutes 13 seconds
15Anjali70 %21 / 3012 minutes 29 seconds
16Ningavva r basidoni70 %21 / 3014 minutes 30 seconds
17Lathashree p u70 %21 / 3027 minutes 18 seconds
18Asha S67 %20 / 305 minutes 4 seconds
19akshata67 %20 / 307 minutes 42 seconds
20Danesh67 %20 / 309 minutes 31 seconds
21Halesh67 %20 / 3018 minutes 57 seconds
22Uma63 %19 / 307 minutes 35 seconds
23Venkatesh63 %19 / 3011 minutes 1 seconds
24puttaswamy63 %19 / 3011 minutes 10 seconds
25Bhagyashree63 %19 / 3020 minutes 43 seconds
26Pammy1760 %18 / 308 minutes 12 seconds
27durugesh poojari.poojari60 %18 / 309 minutes 38 seconds
28K.Sunitha60 %18 / 309 minutes 51 seconds
29Vinutapm60 %18 / 3011 minutes 29 seconds
30Rubiya57 %17 / 305 minutes 47 seconds
31Kasturigodi53 %16 / 305 minutes 30 seconds
32Gireesha53 %16 / 308 minutes 12 seconds
33Ranjeeta53 %16 / 3013 minutes 13 seconds
34Shivu k53 %16 / 3024 minutes 58 seconds
35Maheshe47 %14 / 3010 minutes 25 seconds
36Devendrappa47 %14 / 3011 minutes 21 seconds
37Manju.N43 %13 / 3010 minutes 29 seconds
38Sarojini43 %13 / 3011 minutes 47 seconds
39Rathod40 %12 / 303 minutes 9 seconds
40Maheshwari40 %12 / 304 minutes 38 seconds
41Renuka40 %12 / 306 minutes 16 seconds
42Shashi SP0 %0 / 3039 seconds
43revnesh7@gmail.com0 %0 / 3045 seconds
44LakshmiT0 %0 / 3045 seconds
45Tarunu0 %0 / 3056 seconds
46Gangesh0 %0 / 301 minutes 32 seconds
47Saju0 %0 / 302 minutes 13 seconds
48Asha0 %0 / 3030 minutes
Shopping Cart