0%

Start the Best Preparation


History Test - 18 ಸಾಮಾಜಿಕ & ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿ

1 / 60

1. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ?

2 / 60

2. ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ?

3 / 60

3. “ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ತಿಳಿಯಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ?

4 / 60

4. “ಭಾರತೀಯರಿಗೇ ಭಾರತ” ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ನೀಡಿದವರು ?

5 / 60

5. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ “ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ” ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಉದ್ದೇಶ

6 / 60

6. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. [ A ] 1) ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ 2) ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ 3) ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ 4) ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ [ B ] a) ಆತ್ಮರಾಂ ಪಾಂಡುರಂಗ b) ರಾಜರಾಮ ಮೋಹನ ರಾಯ c) ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ d) ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್

7 / 60

7. “ಭಾರತೀಯರಿಗೇ ಭಾರತ” ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ನೀಡಿದವರು ?

8 / 60

8. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ?

9 / 60

9. ಹೋಂ ರೂಲ್‌ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ?

10 / 60

10. ಕಾಮನ್‌ ವಿಲ್‌ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಬಿಸಿದವರು ?

11 / 60

11. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ “ಭಾರತೀಯ ನವೋದಯದ ಕಾಲ”ವೆಂದು ಗುರ್ತಿಸಲ್ಪಡುವುದು

12 / 60

12. “ಭಾರತೀಯರಿಗೇ ಭಾರತ” ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ನೀಡಿದವರು ?

13 / 60

13. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ “ಭಾರತೀಯ ನವೋದಯದ ಕಾಲ”ವೆಂದು ಗುರ್ತಿಸಲ್ಪಡುವುದು

14 / 60

14. ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ?

15 / 60

15. “ಗುಲಾಮಗಿರಿ” ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ?

16 / 60

16. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರತಿಯೋಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಥಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ?

17 / 60

17. 1917 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್‌ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ?

18 / 60

18. “ಸತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ” ಕೃತಿ ಬರೆದವರು ?

19 / 60

19. “ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ತಿಳಿಯಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ?

20 / 60

20. 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ

21 / 60

21. “ಗುಲಾಮಗಿರಿ” ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ?

22 / 60

22. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. [ A ] 1) ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ 2) ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ 3) ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ 4) ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ [ B ] a) ಆತ್ಮರಾಂ ಪಾಂಡುರಂಗ b) ರಾಜರಾಮ ಮೋಹನ ರಾಯ c) ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ d) ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್

23 / 60

23. “ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ತಿಳಿಯಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ?

24 / 60

24. ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ?

25 / 60

25. “ಸತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ” ಕೃತಿ ಬರೆದವರು ?

26 / 60

26. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. [ A ] 1) ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ 2) ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ 3) ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ 4) ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ [ B ] a) ಆತ್ಮರಾಂ ಪಾಂಡುರಂಗ b) ರಾಜರಾಮ ಮೋಹನ ರಾಯ c) ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ d) ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್

27 / 60

27. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ “ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ” ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಉದ್ದೇಶ

28 / 60

28. ಕಾಮನ್‌ ವಿಲ್‌ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಬಿಸಿದವರು ?

29 / 60

29. “ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಸಮಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ” ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದವರು ?

30 / 60

30. “ಸತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ” ಕೃತಿ ಬರೆದವರು ?

31 / 60

31. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ “ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ” ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಉದ್ದೇಶ

32 / 60

32. “ಆಂಗ್ಲೋ-ಓರಿಯಂಟಲ್”‌ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು ?

33 / 60

33. ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ?

34 / 60

34. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ “ಭಾರತೀಯ ನವೋದಯದ ಕಾಲ”ವೆಂದು ಗುರ್ತಿಸಲ್ಪಡುವುದು

35 / 60

35. “ ಭಾರತದ ನವೋದಯದ ಜನಕ” ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ?

36 / 60

36. “ಆಂಗ್ಲೋ-ಓರಿಯಂಟಲ್”‌ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು ?

37 / 60

37. “ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಸಮಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ” ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದವರು ?

38 / 60

38. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ?

39 / 60

39. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರತಿಯೋಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಥಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ?

40 / 60

40. “ಆಂಗ್ಲೋ-ಓರಿಯಂಟಲ್”‌ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರು ?

41 / 60

41. “ ಭಾರತದ ನವೋದಯದ ಜನಕ” ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ?

42 / 60

42. ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ?

43 / 60

43. ಸಂವಾದ ಕೌಮುದಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ?

44 / 60

44. “ ಭಾರತದ ನವೋದಯದ ಜನಕ” ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ?

45 / 60

45. ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ವಿಧಿ ?

46 / 60

46. ಹೋಂ ರೂಲ್‌ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ?

47 / 60

47. 1917 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್‌ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ?

48 / 60

48. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು ?

49 / 60

49. 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ

50 / 60

50. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರತಿಯೋಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಥಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ?

51 / 60

51. 1917 ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್‌ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ?

52 / 60

52. “ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಸಮಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ” ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದವರು ?

53 / 60

53. ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ವಿಧಿ ?

54 / 60

54. ಕಾಮನ್‌ ವಿಲ್‌ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಬಿಸಿದವರು ?

55 / 60

55. ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ವಿಧಿ ?

56 / 60

56. ಹೋಂ ರೂಲ್‌ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ?

57 / 60

57. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು ?

58 / 60

58. “ಗುಲಾಮಗಿರಿ” ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ?

59 / 60

59. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು ?

60 / 60

60. 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ

Your score is

0%

Pos.NameScorePointsDuration
1prabhajmunavallimuna90 %54 / 603 minutes 36 seconds
2Sangamma87 %52 / 607 minutes 13 seconds
3Shirin banu80 %48 / 604 minutes 30 seconds
4Lakshmibai77 %46 / 607 minutes 31 seconds
5Jaya77 %46 / 609 minutes 5 seconds
6Shivani73 %44 / 606 minutes 49 seconds
7Devendrappa70 %42 / 606 minutes 59 seconds
8Prema67 %40 / 606 minutes 29 seconds
9Salma Naaz65 %39 / 606 minutes 56 seconds
10Danesh58 %35 / 6010 minutes 34 seconds
11Amaresh53 %32 / 605 minutes 15 seconds
12PUSHPAK47 %28 / 6010 minutes 48 seconds
13vinay45 %27 / 609 minutes 2 seconds
14Ranjeeta42 %25 / 6012 minutes 14 seconds
15Rathod40 %24 / 606 minutes 22 seconds
16Kanu33 %20 / 6016 minutes 8 seconds
17Maheshe27 %16 / 607 minutes 1 seconds
18NETHRAVATHI ST0 %0 / 601 minutes 19 seconds
19Subhashini0 %0 / 601 minutes 19 seconds
20Tarunu0 %0 / 601 minutes 27 seconds
21Sujata0 %0 / 601 minutes 36 seconds
22Prathibha0 %0 / 602 minutes 47 seconds
Shopping Cart