0%

Start the Best Preparation


History Test - 12 ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳು

1 / 31

1. ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಪೈಗಂಬರ್‌ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ

2 / 31

2. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ 1. ಪಾರ್ಸಿ ರಿಲಿಜನ್‌ ಪರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು 2. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು 3, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರ್ಸಿ ಜನಾಂಗದವರು ನೆಲೆಸದವರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ

3 / 31

3. ಸೆಮಿಟಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ ಗಳು ಜನ್ಮತಾಳಿದ್ದು

4 / 31

4. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜನಾಂಗದ ಕೊಡುಗೆಯು ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸೈನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ

5 / 31

5. ಪಾರ್ಸಿಗಳ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು

6 / 31

6. ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು

7 / 31

7. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶವು ರಿಲಿಜನ್ ಗಳ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ

8 / 31

8. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಟಿಯು ಯಾರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೂಮಿನ ರಾಜ್ಯ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿತು

9 / 31

9. ಹೊಂದಿಸಿರಿ 1. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು 2. ಉಪವಾಸವಿರುವುದು 3. ಮೆಕ್ಕಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ 4. ದಾನ ನೀಡುವುದು ಎ. ನಮಾಜ್‌ ಬಿ. ಹಜ್‌ ಸಿ. ಜಕಾತ್ ಡಿ. ರೋಜಾ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಿ

10 / 31

10. ಜೀಸಸ್ ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು

11 / 31

11. ಯಾರನ್ನು ಮ್ಯಾಸೆಡಾನ್ ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

12 / 31

12. ಅತಿ ಹಳೆಯ ರಿಲಿಜನ್ ಯಾವುದು 1. ಬೌದ್ಧ 2. ಜುಡಾಯಿಸಂ 3. ಯಹೂದಿ 4. ಇಸ್ಲಾಂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ

13 / 31

13. ಇಸ್ಲಾಂನ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು ಎಷ್ಟು

14 / 31

14. ಇಸ್ಲಾಂನ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು

15 / 31

15. ಜಿಸಸ್ ನ 12 ಜನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು

16 / 31

16. ಸೆಮಿಟಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ ಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ

17 / 31

17. ಜಕಾತ್‌ ಎಂದರೆ ತಾವು ದುಡಿದುದರ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ

18 / 31

18. ಜೀಸಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರು

19 / 31

19. ಸಾ.ಶ.ಪೂ 931ರ ನಂತರ ಯಹೂದಿ ರಾಜ್ಯವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು

20 / 31

20. ಯಾವ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹಿಜರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ

21 / 31

21. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ.

22 / 31

22. ಯಹೂದಿಯರು ಯಾರನ್ನು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದೊರೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ

23 / 31

23. ಪಾರ್ಸಿ ಷರಿಲಿಜನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ

24 / 31

24. ಜೀಸಸ್ ನ ಮೊದಲ ಅನುಯಾಯಿ ಯಾರು

25 / 31

25. ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು

26 / 31

26. ಮೊಹಮ್ಮದನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು ಮೂಲತಃ ಏನಾಗಿದ್ದನು

27 / 31

27. . ಜರತುಷ್ಟ್ರ ಈತನು ಒಬ್ಬ 1. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಕ 2. ಇರಾನಿನ ಪ್ರವಾದಿ 3. ಪಾರ್ಸಿ ರೀಲಿಜನ್ ನ ಸ್ಥಾಪಕ 4. ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ

28 / 31

28. ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

29 / 31

29. ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ

30 / 31

30. ಹೀಬ್ರೂ ಬೈಬಲನ್ನು ಹೀಗೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

31 / 31

31. ಯಹೂದಿಯರ ಮೂಲಪುರುಷ ಯಾರು

Your score is

0%

Pos.NameScorePointsDuration
1Kavya chakkadi97 %30 / 312 minutes 48 seconds
2Sudha97 %30 / 313 minutes 41 seconds
3Prasanna94 %29 / 313 minutes 30 seconds
4Vijju94 %29 / 313 minutes 35 seconds
5Surekha patil94 %29 / 314 minutes 54 seconds
6Susheel90 %28 / 313 minutes 58 seconds
7Bhavyashreekbs90 %28 / 314 minutes 22 seconds
8SABUHDK152290 %28 / 316 minutes 22 seconds
9prabhajmunavallimuna87 %27 / 313 minutes 47 seconds
10Chaithra87 %27 / 317 minutes 8 seconds
11Surekha benur84 %26 / 316 minutes 3 seconds
12Advika84 %26 / 319 minutes 6 seconds
13Channamma84 %26 / 3110 minutes 15 seconds
14devu.devu84 %26 / 3111 minutes 36 seconds
15Sangamma84 %26 / 3112 minutes 40 seconds
16sainaj Doddamani81 %25 / 314 minutes 14 seconds
17Salma Naaz81 %25 / 3110 minutes 27 seconds
18Siddu A81 %25 / 3112 minutes 20 seconds
19NASREEN TAJ. V77 %24 / 3110 minutes 43 seconds
20GAYITHRI74 %23 / 314 minutes 15 seconds
21Sujatha74 %23 / 315 minutes 40 seconds
22Pruthvi74 %23 / 316 minutes 11 seconds
23PREMA VITTANNAVAR74 %23 / 317 minutes 3 seconds
24Simran Ibrahim74 %23 / 318 minutes
25JAISHEELAREDDY74 %23 / 3110 minutes 38 seconds
26Bahubali B Babannava74 %23 / 3118 minutes 5 seconds
27Ashwini patil71 %22 / 314 minutes 23 seconds
28Jabeenabegam Pathan71 %22 / 316 minutes 33 seconds
29Margappa71 %22 / 317 minutes 25 seconds
30Sharanappa71 %22 / 3110 minutes 58 seconds
31Prema71 %22 / 3111 minutes 53 seconds
32Subhashini71 %22 / 3116 minutes 14 seconds
33Asimabi.k68 %21 / 315 minutes 26 seconds
34Ningavva r basidoni68 %21 / 318 minutes 52 seconds
35Manjunath Balambeed68 %21 / 318 minutes 52 seconds
36puttaswamy68 %21 / 3113 minutes 56 seconds
37Amaresh65 %20 / 313 minutes 27 seconds
38channamma c.channamma c65 %20 / 315 minutes 39 seconds
39Santu65 %20 / 317 minutes 34 seconds
40Shirin banu65 %20 / 317 minutes 45 seconds
41Kanu65 %20 / 319 minutes 21 seconds
42Gulshan65 %20 / 319 minutes 40 seconds
43Padmini65 %20 / 319 minutes 54 seconds
44durugesh poojari.poojari61 %19 / 314 minutes 24 seconds
45SavitriH61 %19 / 315 minutes 32 seconds
46Prateek61 %19 / 316 minutes 59 seconds
47Basavantraya61 %19 / 317 minutes 28 seconds
48PRABHAKAR HEGGANNAVA61 %19 / 318 minutes 36 seconds
49Toufik61 %19 / 318 minutes 46 seconds
50Shruti s61 %19 / 318 minutes 55 seconds
Shopping Cart