0%
1323

Start the Best Preparation


History Test - 1 ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರಗಳು

1 / 26

1. ಭಾರತೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಸರಿಯಾದ ಗುಂಪು

2 / 26

2. ಗೀತ ಗೋವಿಂದ, ಮಾನವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಾಕುಂತಲ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದವರು

3 / 26

3. ಚೋಳರ ಗ್ರಾಮಾಡಳಿತ ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸನ

4 / 26

4. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿದರು

5 / 26

5. ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದವರು

6 / 26

6. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು

7 / 26

7. ಜೇಸೂಟ್ ಎಂಬ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು

8 / 26

8. ಚಾಂದ್ ಬರ್ದಾಯಿ ಕೃತಿ_____

9 / 26

9. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ

10 / 26

10. ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಸ್ ಕಷ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆರೆಮನಿಸ್ ನಮ್ಮ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು

11 / 26

11. ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ?

12 / 26

12. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮುನಿಗಳು

13 / 26

13. ಪರ್ಷಿಯನ್ ವಾರ್ಸ್ ಕೃತಿಯ ರಚನಕಾರ

14 / 26

14. The Asiatic society ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು.

15 / 26

15. ಮಾನವನ ಪ್ರಾಚೀನ ಅವಶೇಷ ಅಥವಾ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ನಡೆಸುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಭೂ ಅಗೆತ

16 / 26

16. ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

17 / 26

17. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಾನೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದ ಅವನೊಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಇದು

18 / 26

18. ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಸಂಪುಟಗಳ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು

19 / 26

19. ತಪ್ಪಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ

20 / 26

20. ಇತಿಹಾಸ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೂಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

21 / 26

21. ಕದಂಬ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅರಸ

22 / 26

22. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಶಾಸನ

23 / 26

23. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೆಲೆಸಿದವರು

24 / 26

24. ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದವರ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವೇ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದವರು

25 / 26

25. ಜೆಸೂಟ್ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದದ್ದು

26 / 26

26. ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ರವರ ದಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು

Your score is

0%

Shopping Cart