0%

Start the Best Preparation


Geography Test - 11 ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

1 / 30

1. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಾದ ಕಿಯೋನ್ಜರ್ ಮಯೂರ್ ಬಂಜ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರ್ಗರ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

2 / 30

2. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ತೈಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಿವೆ.

3 / 30

3. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು.

4 / 30

4. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

5 / 30

5. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾದರಿಯ ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು

6 / 30

6. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅದಿರು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

7 / 30

7. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೇಸಾಯದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು.

8 / 30

8. ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

9 / 30

9. ಲೆಪಿಡೋಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಡೋಮಿನ್ ಅದಿರುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಲೋಹ ಯಾವುದು.

10 / 30

10. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

11 / 30

11. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅದಿರು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ.

12 / 30

12. ಚಹಾ ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. 1) ಇದೊಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. 2) ಭಾರತವು ಚಹಾದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. 3) ಚಹ ಬೆಳೆಯಲು 21 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು 150 ರಿಂದ 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 4) ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಚಹಾದ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

13 / 30

13. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

14 / 30

14. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅದಿರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

15 / 30

15. ಮುಂಬೈನ "ಬಾಂಬೆ ಹೈ" ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ತೈಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ತೈಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

16 / 30

16. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

17 / 30

17. ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅದಿರಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 1) ಜಾಮ್ ನಗರ 2) ಕಾಳಹಂದಿ 3) ಲೋಹರ್ದಗ್ 4) ರಾಧಾ ನಗರಿ A) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ B) ಜಾರ್ಖಂಡ್ C) ಗುಜರಾತ್ D) ಒರಿಸ್ಸಾ

18 / 30

18. ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಯಾವ ಲೋಹದ ಮುಖ್ಯ ಅದಿರ್ ಆಗಿದೆ.

19 / 30

19. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

20 / 30

20. ಚಹವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಉತ್ತೇಜಕಾರಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

21 / 30

21. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ.

22 / 30

22. ಅಬ್ರಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

23 / 30

23. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ದ್ರವರೂಪದ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

24 / 30

24. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜೋಡಿ ಅಭ್ರಕದ ವಿಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿವೆ.

25 / 30

25. ರಬಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ.

26 / 30

26. ಯಾವುದರ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡರೇಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವರು.

27 / 30

27. ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅದಿರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ.

28 / 30

28. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. 1) ಬಿಟುಮಿನಸ್ 2) ಆಂತ್ರಸೈಟ್ 3) ಪೀಟ್ 4) ಲಿಗ್ನೈಟ್

29 / 30

29. ಅಭ್ರಕ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. 1) ಇದಕ್ಕೆ "ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ" ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. 2) ಅಬ್ರಕವನ್ನು ಗಾಜು ತಯಾರಿಕೆ, ಬಣ್ಣ ವಾರ್ನಿಷ, ಕೃತಕ ರಬ್ಬರ್, ಡೈನೋಮೋಗಳು , ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 3) ಅಬ್ರಕವು ಶಾಖ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರೋಧಕ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. 4) ಅಭ್ರಕವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾರದರ್ಶಕತ್ವ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಹೊಳಪು ಸಿಲಿಕೇಟ್, ಖನಿಜವಾಗಿದೆ.

30 / 30

30. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಿನ ವಿಧವಲ್ಲ.

Your score is

0%

Pos.NameScorePointsDuration
1Salma Naaz97 %29 / 304 minutes 1 seconds
2Netravati savanur93 %28 / 303 minutes 25 seconds
3channamma c.channamma c93 %28 / 305 minutes 17 seconds
4W geeta93 %28 / 307 minutes 46 seconds
5Surekha benur93 %28 / 307 minutes 48 seconds
6Shirin banu90 %27 / 304 minutes 42 seconds
7SABUHDK152290 %27 / 308 minutes 30 seconds
8prabhajmunavallimuna87 %26 / 303 minutes 31 seconds
9Biradarlaxmi77 %23 / 304 minutes 23 seconds
10Uma77 %23 / 306 minutes 21 seconds
11Ashwini patil73 %22 / 304 minutes 51 seconds
12Geetakj70 %21 / 3012 minutes 3 seconds
13Shruthi63 %19 / 3010 minutes
14Anu63 %19 / 3014 minutes 5 seconds
15Ningavva r basidoni60 %18 / 307 minutes 22 seconds
16Basavantraya60 %18 / 3010 minutes 46 seconds
17Meena57 %17 / 305 minutes 13 seconds
18NASREEN TAJ. V57 %17 / 307 minutes 53 seconds
19Margappa57 %17 / 308 minutes 53 seconds
20Danesh57 %17 / 3016 minutes 14 seconds
21Sukanya53 %16 / 309 minutes 58 seconds
22PUSHPAK53 %16 / 3010 minutes 27 seconds
23Shivu k53 %16 / 3025 minutes 53 seconds
24Devendrappa50 %15 / 306 minutes 36 seconds
25Laxmana50 %15 / 3024 minutes 48 seconds
26mminaj274@gmail.com47 %14 / 309 minutes 9 seconds
27Pallavi D47 %14 / 309 minutes 45 seconds
28navitha47 %14 / 3010 minutes 13 seconds
29Bhagya47 %14 / 3015 minutes 6 seconds
30Ratna43 %13 / 306 minutes 1 seconds
31Lakshmibai43 %13 / 306 minutes 13 seconds
32Afreen43 %13 / 308 minutes 16 seconds
33Prema43 %13 / 3012 minutes 21 seconds
34durugesh poojari.poojari43 %13 / 3012 minutes 55 seconds
35Anjali43 %13 / 3015 minutes 29 seconds
36Laxman40 %12 / 3011 minutes 5 seconds
37Prathibha40 %12 / 3011 minutes 17 seconds
38Swetha37 %11 / 303 minutes 4 seconds
39Rathod37 %11 / 307 minutes 40 seconds
40ambresh37 %11 / 3011 minutes 1 seconds
41Kanu37 %11 / 3012 minutes 57 seconds
42Vijju33 %10 / 309 minutes 40 seconds
43Varalakshmi H G33 %10 / 3017 minutes 45 seconds
44SHRISHAIL30 %9 / 308 minutes 25 seconds
45Shashi SP30 %9 / 3014 minutes 41 seconds
46Madhuri27 %8 / 301 minutes 58 seconds
47Manjulathejas23 %7 / 305 minutes 56 seconds
48Amruta Vibhute3 %1 / 3042 seconds
49Sujata0 %0 / 3038 seconds
50NETHRAVATHI ST0 %0 / 3041 seconds
Shopping Cart