0%
163

Start the Best Preparation


Economics Test - 2 9th ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

1 / 40

1. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬ್ಯಾಂಕ್

2 / 40

2. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು

3 / 40

3. ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ, ಬಂಡವಾಳದ ಪೂರೈಕೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು

4 / 40

4. ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಲಿವರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ

5 / 40

5. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮವು ಹೊಂದಿದ ನಿಗಮಗಳು

6 / 40

6. ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವನೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದವರು

7 / 40

7. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

8 / 40

8. _______ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.

9 / 40

9. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು

10 / 40

10. ಪುಷ್ಪ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ

11 / 40

11. ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸಾರಿಗೆ

12 / 40

12. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದವರು

13 / 40

13. ಕರ್ನಾಟಕದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಂದರು

14 / 40

14. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು

15 / 40

15. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣ, ಬಂಡವಾಳದ ಪೂರೈಕೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಜನರ ಬಯಕೆಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು

16 / 40

16. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ವಲಯ

17 / 40

17. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

18 / 40

18. ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಇವು

19 / 40

19. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಕ್ಷರತೆ 2011ರ ವರದಿಯಂತೆ

20 / 40

20. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ವರೂಪ, ಆದಾಯ ಮಟ್ಟ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ____ ಎನ್ನುವರು

21 / 40

21. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮ

22 / 40

22. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದದ್ದು

23 / 40

23. ಚಲನಾತ್ಮಕ ಎಂಬ ಪದವು _____ ಭಾಷೆಯ Dynamikos ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

24 / 40

24. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ____ ಕಿ .ಮೀ ಉದ್ದದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ

25 / 40

25. ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮ

26 / 40

26. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾರಿಗೆ, ಸಂಪರ್ಕ, ಉಗ್ರಾಣಗಳು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ವಿಮೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ವ್ಯವಹಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಂತಾದವು ಸೇರುವುದು

27 / 40

27. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ

28 / 40

28. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು

29 / 40

29. ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು

30 / 40

30. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ

31 / 40

31. ಸ್ಥಿರಾತ್ಮಕ ಎಂಬ ಪದವು _____ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಟಾಟಿಕೆ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ

32 / 40

32. ಸಾಕ್ಷರ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು

33 / 40

33. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುದಳಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇಶಿಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಉದ್ಯಮ

34 / 40

34. Education ಎಂಬ ಪದವು ಎಜುಕೇರ್ ಎಂಬ _____ ಭಾಷೆಯ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ

35 / 40

35. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷನ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು

36 / 40

36. ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

37 / 40

37. ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದದ್ದು

38 / 40

38. 2011ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜೀವಿತಾವಧಿ

39 / 40

39. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದ ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

40 / 40

40. ಯಾವ ವಲಯವನ್ನು ಸೇವಾ ವಲಯ ಎನ್ನುವರು

Your score is

0%

Shopping Cart