0%
461

Start the Best Preparation


CDP Test - 3 ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ & ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ

1 / 32

1. ಹದಿಹರೆಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವ ಗ್ರಂಥಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ?

2 / 32

2. ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಆಟಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತದೆ

3 / 32

3. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹದಿಹರೆಯದವರು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಲ್ಲ?

4 / 32

4. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 2 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಂತವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

5 / 32

5. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ

6 / 32

6. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಗುರುತು ಕಾಣಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

7 / 32

7. ಹದಿಹರೆಯದ ಹಂತವನ್ನು “ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ” (stress and strom) ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಯಾವ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ದರು?

8 / 32

8. ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ? I. ಅರೆನಿದ್ರೆ – ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ರಿಯ. II. ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಳುವುದು – ಹಠಾತ್, ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಗಾಬರಿ

9 / 32

9. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಮೋಟಾರು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ? i. ಒಟ್ಟು ಮೋಟಾರು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಓಡುವುದು ಮತ್ತು ಜಿಗಿತದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ii. ಉತ್ತಮ ಮೋಟಾರು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸಣ್ಣ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಕಣ್ಣು-ಕೈ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

10 / 32

10. ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಅಮೂರ್ತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ?

11 / 32

11. ಪಿಯಾಜೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಕಾಸ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ?

12 / 32

12. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹದಿಹರೆಯದ ಪಾಸದ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ?

13 / 32

13. ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು _____ ಆಗಿದೆ.

14 / 32

14. ಕಳಪೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವ &(identity crisis). ಹರಿಹರಿಯದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?

15 / 32

15. ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅವಧಿ

16 / 32

16. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಹದಿಹರೆಯದವರ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ?

17 / 32

17. ಭೌತಿಕ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಗುವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದು.

18 / 32

18. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ?

19 / 32

19. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಮಧ್ಯಮ ಬಾಲ್ಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ?

20 / 32

20. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? I. ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಶಿಶು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ II. ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು 11-12 ಗಂಟೆಗಳ ಅನುಭವ ಸಾಕು ಎಂದು ಬುಶ್ನೆಲ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

21 / 32

21. ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ‘ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಧಿ’ ಯಾವ ಹಂತವನ್ನುಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ –

22 / 32

22. ಶಿಶುವಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೂಳೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

23 / 32

23. ವಸ್ತುಗಳ ಶಾಶ್ವತತೆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪಿಯಾಜೆಯವರ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು?

24 / 32

24. ಫೈನ್-ಮೋಟಾರ್ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ?

25 / 32

25. ಯಾವ ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ?

26 / 32

26. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹದಿಹರೆಯದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಲ್ಲ?

27 / 32

27. ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ?

28 / 32

28. ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

29 / 32

29. ಮಗುವಿನ ತೀವ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಂತ:

30 / 32

30. ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಹಂತದ ವಯಸ್ಸಿನ ಶ್ರೇಣಿ ಎಷ್ಟು?

31 / 32

31. WHO ಪ್ರಕಾರ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪು ಬರುತ್ತದೆ?

32 / 32

32. ಹದಿಹರೆಯವು ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ‘ಅಡೋಲೆಸ್ಸೆರ್’ ನಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ………….

Your score is

0%

Shopping Cart